Quality Hotel
 

Vi kan erbjuda 330 platser i hotell rum för våra deltagare i Quality Hotel-cupen. Vi fördelar rummen med hänsyn till antal deltagare i lagen och beräknar utrymmet per lag.Vi försöker placera lag från klubb och förening nära varandra samt ledare och spelare har förtur till detta hotellet. Supportrar placeras ofta på Hotel Herne eller Strand hotel.

Frukost, lunch samt middag serveras i restauragen på nedre plan.

Hotellet ligger i ett parkliknande område i nordvästra delen av Vänersborg (se separat kartlänk). Det är gångavstånd till centrum och c:a 600 m till huvudarenan där konstgräsplanerna Vänersvallen Nord och Vänersvallen Syd finns.

Vi använder oss också av TIF Planen och TBIS planen i Trollhättan. Vi har bussar som transporterar våra spelare och ledare till planerna.

Länk till extern hemsida: Klicka här